Uncategorized

Óvodai beíratás

Óvodai beíratás

 

Tés Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodás korú gyermekek beíratása a következő időpontokban lesz.

 

 • május 3.- szerda 8 órától- 16 óráig,  children
 • május 4.- csütörtök 8 órától- 16 óráig,

 

A beiratkozás helye. Napsugár Óvoda

                                    8109 Tés, Szabadság tér 1.

 

Az óvodába a nevelési év folyamán bármikor felvehető a gyermek, ha a 3. életévét betöltötte, és a férőhely biztosítása érdekében a szülők a beiratkozáskor az igényüket bejelentették.

 1. szeptember 1-től az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A 2011. évi CXC tv. 8 § (2) szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző,- az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó- a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az 5. életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

 

A beiratkozáshoz szükséges:

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

– a gyermek TAJ kártyája

– továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntést az óvodavezető, legkésőbb 2017. június 5-ig értesítésben közli az érintett szülőkkel.

Kérem, hogy a megadott időben gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

 

 

Borteleki Istvánné

Tés Község Jegyzője

Egyenlő bánásmód hatóság

egyenlo-banasmod-logoForduljon az  ügyfélszolgálatához, ha 

neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Fábián Alexandra

Veszprém megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/ 377-4272, drfabianalexandra@gmail.com

 1. december 9-én 8.00 – 12.00 óra között
 2. december 12-én 8.00 – 12.00 óra között
 3. december 19-én 8.00 – 12.00 óra között

 

Polgármesteri Hivatal

AJKA, Szabadság tér 12. Fekete I. terem

 1. december 5-én 8.00-12.00 óra között

Veszprémi Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8200 Veszprém, Kossuth u. 10. I./107., Tel.: 06 88/401-110

 1. január 2-án 8.00 – 12.00 óra között
 2. január 9-én 8.00 – 12.00 óra között
 3. január 16-án 8.00 – 12.00 óra között
 4. január 23-án 8.00 – 12.00 óra között

 

Polgármesteri Hivatal

ZIRC, Március 15. tér 12. 1. emeleti tárgyalóterem

 1. január 19-én 8.30-12.30 óra között

Pályázat határvadász állományba járőrtárs beosztás betöltésére

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a

Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába

Járőrtárs

beosztás betöltésére

 

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várják.

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.

 

A beosztásban ellátandó feladatok:

Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.

 

További információ és jelentkezés:

 

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

 1. Zombor-Marx Helga
 2. ezredes

06/88/428-022

 

Várpalotai Rendőrkapitányság

8100 Várpalota, Honvéd u. 3. szám

 

 

Honti Krisztina c. r. alezredes

+36/30/622-8026

 

Székely Tamás r. százados

Takács-Berta Zsuzsanna

Bartók Judit r. százados

06-88/592-450

Teljesítménytúra a Bakonyban! – Tés-Római fürdő 15/30/50

A Bakony kiterjedt erdőségei hajdan betyárok, bujdosók, szegénylegények számára nyújtott menedéket, rejtekadó hajlékot, szűkös, de az éhenhalástól megmentő táplálékot.
Ma a bakancsos és kerékpáros turisták, hétvégi kirándulók, teljesítménytúrázók, vártúrázók paradicsoma.

Második alkalommal rendezzük meg ezen a csodálatos környéken a Tési teljesítménytúránkat, kibővítve egy igazi kihívással, az 50 kilométeres távval a kilométerfalók kívánságára.bakancsotura

Két külön világot ismerhet meg az, aki részt vesz teljesítménytúránkon. Az egyik a meseszép Gaja patak szurdokvölgye, ahol a túra legszebb látványossága, a Római fürdő található, a másik a 10 km hosszú Tési fennsík, mely a Bakony legnagyobb víznyelőbarlangjait és zsombolyait rejti, és csodás panorámával ajándékozza meg az arra járót.

Az útvonal érinti a Széchenyi Zsigmond és a Csengő-hegyi kilátót, a Siska forrást, a Csengő-Bongó tanösvényt, a Tési szélmalmot, és meglep minket Tés egy újonnan felfedezett, Bakonyra néző panorámával is. Az 50-es táv a sok látnivalón túl, a misztikus Hamuház mellett is elhalad!

Ha szeretnéd átélni ezt az élményt, gyere el túránkra!

Ha több napot szeretnél itt tölteni, a szálláslehetőségekről, programokról a honlapunkon tudsz tájékozódni, de a szervezők is készséggel segítenek.

Időpont: Időpont: 2016. október 22. – szombat.

További információ, jelentkezés:

Facebook esemény

A Gaja-völgy Egyesület honlapja

Teljesítménytúrázók Társasága

 

Miért nem kapunk számlát a lakossági hulladék elszállításáról?

Tisztelt Ingatlanhasználók!

Tisztelt Gazdálkodó Szervezetek!

 

Az idei évben folytatódik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átszervezése. Legfontosabb lépésként meghatározásra került az állami közfeladat és ennek következtében elkezdődött az állam szerepvállalása a tevékenységek megszervezésében. Megalapításra került a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) melynek feladata az állami szerepkör gyakorlati végrehajtása, így a közszolgáltatási díjak beszedése, kintlévőségek kezelése is.

A 2016. április 1-jét követő teljesítések esetén a jogszabály előírása alapján a közszolgáltatók nem számlázhatnak közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználók, gazdálkodó szervezetek és intézmények felé. A díj számlázására kizárólag az NHKV Zrt. jogosult.

Azon partnereink – intézmények, gazdálkodó szervezetek, társasházak, lakásszövetkezetek –, akik eddig havonta fizették a díjat, már eddig is tapasztalhatták, hogy a márciust követő időszakokra nem kaptak számlát, hasonlóan a II. negyedév esetén a negyedéves elszámolásban lévő ingatlanhasználók is. Sajnos a számlázásra jogosult szervezet informatikai fejlesztése csúszásban van, ezért bizonytalan ideig a számlák nem kerülnek kiküldésre.

Társaságunk az NHKV Zrt-vel együttműködve azon dolgozik, hogy a számlázás folyamatossága a megszokott rendben mielőbb folytatódhasson. Igyekszünk átmeneti megoldást találni arra, hogy a havi és negyedéves számlák továbbiakban ne késsenek, megelőzve ezzel azok torlódását és a közszolgáltatási díjak jelentősebb összegűre növekedését.

Kérjük Önöket, hogy számítsanak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák eddig elmaradt részének várhatóan július-augusztus hónapokban való megérkezésére. A számlával együtt az NHKV Zrt. megadja a kellő tájékoztatást is a további teendőkkel kapcsolatban.

Reményeink szerint ezt követően a számlázás a szokott rendben és időszakok szerint történik.

Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a közszolgáltatáshoz nem kapcsolódó egyéb szolgáltatások (pl. bérleti, mozgatási, edényjavítási díjak) jogosultja továbbra is a Depónia Nonprofit Kft., mely szolgáltatások az informatikai átállást követően –az elmaradt hónapokkal egy összegben – kerülnek kiszámlázásra.

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását, megértését és köszönjük türelmüket!

 

Tisztelettel: Depónia Nonprofit Kft.

Gyermeknap május 28-án szombaton

Délután 3 órakor kezdődikTés gyermeknap a móka az iskola melletti aszfaltos sportpályán (rossz idő esetén az iskolában).

 • célba dobás
 • kincskeresés
 • lótás-futás
 • cukorkaválogatás
 • kézműveskedés
 • ugróiskola
 • rajz
 • mini foci
 • … és még sok vidámság

 

 

 

Kerékpáros ügyességi versenyTés kerékpáros

Délelőtt 10 órakor az iskola melletti sportpályán

Gyülekező 9.30-tól. Kerékpárt mindenki hozzon magának!