Month: március 2015

Óvodai beíratás

Tés Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodás korú gyermekek beíratása a következő időpontokban lesz.

 

  • április 28.-hétfő, 8.00 órától- 16.00 óráig, ovi_1
  • április 29.- kedd, 8.00 órától- 14.00 óráig,

 

A beiratkozás helye: Tési Napsugár Óvoda

                                   8109 Tés, Szabadság tér 1.

 

Az óvodába a nevelési év folyamán bármikor felvehető a gyermek, ha a 3. életévét betöltötte, és a férőhely biztosítása érdekében a szülők a beiratkozáskor az igényüket bejelentették.

  1. szeptember 1-től az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Jelentkeznie kell annak a szülőnek is, akinek a gyermeke óvodában nem jár és a gyermek 2015. évben 5. életévét betölti, ugyanis a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben az 5. évét betöltik a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

A beiratkozáshoz szükséges:

– be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalma, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

– a gyermek TAJ kártyáját,

– továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntést az óvodavezető, legkésőbb 2015. június 5-ig értesítésben közli az érintett szülőkkel.

Kérem, hogy a megadott időben gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

 

Borteleki Istvánné

Tés Község Jegyzője